• Chatchai

เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ บางจาก มอบ "กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส"...ฟรี!

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น มอบของขวัญปีใหม่สุดพิเศษแทนความห่วงใยและพร้อมดูแล ด้วย “กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม) (ไมโครอินชัวรันส์)” ให้แก่ลูกค้าผู้ถือบัตรสมาชิกบางจาก เพียงใช้คะแนนสะสม 9 คะแนนในบัตรสมาชิกแลกรับสิทธิ์ในการทำประกันอุบัติเหตุฟรี


โดยลูกค้าสามารถเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านลิ้งค์ http://tiny.cc/2r00gz แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัว (เช่น ชื่อ-นามสกุล/เลขที่บัตรประชาชน/เบอร์โทรศัพท์มือถือ) และเลขที่สมาชิกตามหน้าบัตรของบางจากเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ หลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันการได้รับสิทธิ์ตามรอบที่บางจากกำหนด (ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์) ภายในเวลา 16.00 น. โดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่วันถัดไปหลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการได้รับสิทธิ์ เช่น กรณีลูกค้าลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสำเร็จในรอบระหว่างวันศุกร์ เวลา 12.01น. - วันจันทร์ เวลา 12.00 น. ลูกค้าจะได้รับ SMS ยืนยันการรับสิทธิ์ในวันจันทร์ จะได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ 00.01 น. ของวันอังคาร และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ โดยมีรอบการลงทะเบียนดังนี้


- ลงทะเบียน วันศุกร์ เวลา 12.01 น. - วันจันทร์ เวลา 12.00 น.จะได้รับ SMS วันจันทร์ พร้อมตัด 9 คะแนน

- ลงทะเบียน วันจันทร์ เวลา 12.01 น. - วันพุธ เวลา 12.00 น. จะได้รับ SMS วันพุธ พร้อมตัด 9 คะแนน

- ลงทะเบียน วันพุธ เวลา 12.01 น. - วันศุกร์ เวลา 12.00 น. จะได้รับ SMS วันศุกร์ พร้อมตัด 9 คะแนน

- กรณีรอบการส่ง SMS ตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนออกไปยังวันทำการถัดไป


สำหรับข้อตกลงความคุ้มครองที่ลูกค้าจะได้รับประกอบด้วย ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ โดยไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 1 แสนบาท หรือคุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 50,000 บาท


และมีผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย) วงเงินคุ้มครองอยู่ที่ 5,000 บาท ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 150 บาท ต่อวัน


โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 มกราคม 2563

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228