คปภ.เร่งติดตามการจ่ายสินไหมทดแทนเยียวยาความสูญเสีย กรณีรถทัวร์นักท่องเที่ยวพลิกคว่ำที่ จ.เลย


นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีรถทัวร์นักท่องเที่ยวหมายเลขทะเบียน 30-3194 นครราชสีมา นำนักท่องเที่ยวจำนวน 47 คน จากจังหวัดบุรีรัมย์ไปทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย เกิดเสียหลักพลิกคว่ำข้างทางบริเวณถนนสายหนองหิน-ภูป่าเปาะ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และผู้บาดเจ็บ 43 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 นั้น


เบื้องต้นได้สั่งการให้กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สายกลยุทธ์องค์กร สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 3 (ขอนแก่น) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเลย ในฐานะเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ ตรวจสอบการทำประกันภัยพร้อมเร่งอำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบภัย ตลอดจนติดตามรายงานความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต เพื่อใช้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม


ทั้งนี้ ได้รับรายงานจาก สำนักงาน คปภ. จังหวัดเลย ว่า รถทัวร์นำเที่ยวหมายเลขทะเบียน 30-3194 นครราชสีมา ได้ทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับ บริษัท วิริยะประกันภัย เริ่มคุ้มครองวันที่ 30 กันยายน 2562 สิ้นสุดการคุ้มครองวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัย กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร จำนวน 3 แสนบาทต่อหนึ่งคน กรณีความเสียหายต่อร่างกายหรืออนามัย จำนวน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน กรณีเข้ารักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในจะได้รับค่าชดเชยรายวัน จำนวน 200 บาทต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน


นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบว่ามีการทำประกันภัยรถภาคสมัครใจ ประเภท 3 ไว้กับ บริษัท วิริยะประกันภัย เริ่มคุ้มครองวันที่ 30 กันยายน 2562 สิ้นสุดการคุ้มครองวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (ความเสียหายต่อชีวิต ร่ายกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. จำนวน 3 แสนบาทต่อคน รวมแล้วไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน จำนวน 6 แสนบาทต่อครั้ง


สำหรับความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย (ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ผู้ขับขี่ 1 คน จำนวน 1 แสนบาท ผู้โดยสาร 39 คน จำนวน 1 แสนบาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาล คนๆละ 1 แสนบาทต่อคน การประกันตัว ผู้ขับขี่ 1 ล้านบาทต่อครั้งสำหรับ การติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต 4 ราย และผู้บาดเจ็บ 43 ราย นั้น ในเบื้องต้นได้รับการรายงานจาก บริษัท วิริยะประกันภัย ว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย จะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ 7 แสนบาท โดยเป็นค่าสินไหมทดแทนจาก (พ.ร.บ.) จำนวน 3 แสนบาท ค่าสินไหมทดแทนจากประกันประกันภัยรถภาคสมัครใจ ประเภท 3 จำนวน 3 แสนบาท และค่าสินไหมทดแทนจากประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ตามสัญญาแนบท้ายกรมธรรม์ จำนวน 1 แสนบาท ทั้งนี้ หากพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย มีการทำประกันชีวิตหรือประกันภัยประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมในภายหลังก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้อีกด้วย


ในส่วนของผู้บาดเจ็บทั้ง 43 ราย ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเลย โรงพยาบาลหนองหิน โรงพยาบาล ภูกระดึง และโรงพยาบาลวังสะพุง นั้น สำนักงาน คปภ. จังหวัดเลย ได้แจ้งสิทธิค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยให้กับญาติของผู้บาดเจ็บและโรงพยาบาลได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้ติดตามให้มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิดังกล่าวต่อไป


"สำนัก คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง 4 ราย และผู้บาดเจ็บ 43 ราย จากอุบัติเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย และขอฝากเตือนประชาชน ควรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยเฉพาะเส้นทางการสัญจรที่ไม่คุ้นเคยควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งเตรียมสภาพร่างกายให้มีความพร้อมในระหว่างการใช้รถใช้ถนนและตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนตรวจวันหมดอายุกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกันภัย พ.ร.บ.) ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งควรทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและประกันชีวิตอื่นๆ ด้วย เพื่อที่ระบบประกันภัย จะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย