• Chatchai

คปภ. เร่งติดตามประกันจ่ายสินไหมทดแทนเหตุไฟไหม้โกดังเก็บสินค้า 'สยามโกลบอลเฮ้าส์' จ.ลำพูนนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้า บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ 161 หมู่ที่ 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ส่งผลทำให้สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและตัวโกดังเก็บสินค้าได้รับความเสียหาย โดยไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บแต่อย่างใด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562


เบื้องต้นตนได้สั่งการให้กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สายกลยุทธ์องค์กร สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการการทำงานร่วมกับ สำนักงาน คปภ. ภาค 1 และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำพูน ติดตามและประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ตลอดจนลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม


ทั้งนี้ ได้รับรายงานเบื้องต้นจากสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับการทำประกันภัยของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน พบว่า มีการทำประกันภัยไว้ กรมธรรม์เลขที่ 14016-114-190040141 ประเภทประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (AII Risk Insurance) เริ่มคุ้มครองวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ทุนประกันภัย ที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์สำนักงานและเครื่องจักร 140 ล้านบาท สต๊อกสินค้า 220 ล้านบาท รวม 360 ล้านบาท


โดยมีบริษัทผู้รับประกันภัย 5 บริษัท คือ บริษัททิพยประกันภัย สัดส่วนรับประกันภัย 33% บริษัท ไทยศรีประกันภัย สัดส่วนรับประกันภัย 30% บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย สัดส่วนรับประกันภัย 15% บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย สัดส่วนรับประกันภัย 12% และบริษัท เอฟพีจีประกันภัย (ประเทศไทย) สัดส่วนรับประกันภัย 10%นอกจากนี้ ยังตรวจพบว่า บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน ทำประกันภัยประเภท ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) กรมธรรม์เลขที่ 14013-114-190024762 เริ่มคุ้มครองวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดความคุ้มครอง 31 ตุลาคม 2563 วงเงินจำกัดความรับผิด 30 ล้านบาท ต่อครั้ง


มีบริษัทผู้รับประกันภัย 5 บริษัท คือ บริษัท ทิพยประกันภัย สัดส่วนรับประกันภัย 33% บริษัท ไทยศรีประกันภัย สัดส่วนรับประกันภัย 30% บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย สัดส่วนรับประกันภัย 15% บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย สัดส่วนรับประกันภัย 12% และบริษัท เอฟพีจีประกันภัย (ประเทศไทย) สัดส่วนรับประกันภัย 10%


สำหรับ การจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ทำประกันภัยไว้นั้น สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และสำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานจาก บริษัท ทิพยประกันภัยว่า ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินความเสียหายตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว และอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลหลักฐานและจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อไป


"คปภ. มีความห่วงใยอาคาร บ้านเรือน ของประชนชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้อากาศแห้งและมักจะเกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่เนืองๆ จึงควรมั่นตรวจสอบอุปกรณ์สายไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านเรือนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อลดการเกิดเหตุเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร และควรทำประกันภัย เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย โดยเฉพาะบ้านเรือนในชุมชน ซึ่งปัจจุบันนี้มีกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ และที่สำคัญมีราคาถูกจ่ายเบี้ยประกันภัยแค่ 200 บาทต่อปี หรือ 400 บาทต่อปีเท่านั้น ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228