• noptanitc

บล.กสิกรไทยยินดี “RBF” เข้าเทรด

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล (ที่2จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ (ที่3จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ (ที่2จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ

(ที่1จากขวา) กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ในพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ของบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228