อาคเนย์ประกันชีวิต มอบสินไหมให้ตำรวจผู้กล้า ด.ต.ชัชวาลย์ แท่งทอง จากเหตุการณ์ที่โคราชนางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต ร่วมสดุดีความกล้าหาญของ ด.ต.ชัชวาลย์ แท่งทอง นายตำรวจผู้กล้าที่เสียสละชีวิตเพื่อประชาชน จากเหตุการณ์ที่โคราช พร้อมมอบค่าสินไหมทดแทนจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,317,570 บาท ผ่านทางโครงการคุ้มนิรันดร์ ที่ทำร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ อาคเนย์ฯ ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวผู้สูญเสีย และขอเป็นกำลังให้ชาวโคราชและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละทุกท่าน60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228