• Chatchai

อาคเนย์ประกันชีวิต มอบสินไหมให้ตำรวจผู้กล้า ด.ต.ชัชวาลย์ แท่งทอง จากเหตุการณ์ที่โคราชนางภฤตยา สัจจศิลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต ร่วมสดุดีความกล้าหาญของ ด.ต.ชัชวาลย์ แท่งทอง นายตำรวจผู้กล้าที่เสียสละชีวิตเพื่อประชาชน จากเหตุการณ์ที่โคราช พร้อมมอบค่าสินไหมทดแทนจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,317,570 บาท ผ่านทางโครงการคุ้มนิรันดร์ ที่ทำร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ อาคเนย์ฯ ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวผู้สูญเสีย และขอเป็นกำลังให้ชาวโคราชและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละทุกท่าน  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.