• Chatchai

ทิพยประกันภัย เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและ CSR บมจ.ทิพยประกันภัย พร้อมผู้บริหารและพนักงาน เข้าเฝ้าฯกราบถวายเครื่องสักการะและถวายปฏิทิน “พระพุทธสิหิงค์ (สิงห์ 1 เชียงแสน) มิ่งมหามงคล” ประจำปี 2563 เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.