ทิพยประกันภัยเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 2563 "ปีหนูทอง โชคดีทวีผล มงคลลาภ" และเสด็จฯ ไป วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ในงานเทศกาลตรุษจีน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคมที่ผ่านมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางวิชชุดา ไตรธรรม จาก บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ วัดมังกรกมลาวาส และทูลเกล้าฯ ถวายผลไม้มงคล และพระพุทธสิหิงค์ (สิงห์ 1 เชียงแสน) ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนานัปการเพื่อพสกนิกร60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228