• Chatchai

ผู้บริหาร TQM เข้ารับปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.ศรีปทุมดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น เข้ารับปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการประเภททั่วไป จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร พนักงานทีคิวเอ็ม ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง


“ผมเชื่อว่าการมีความรักให้กับทุกสิ่ง เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขครับ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ให้โอกาสในครั้งนี้ นับจากนี้ไปจะใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือสนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจนายหน้าประกันภัยของไทยให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป” ดร.อัญชลิน กล่าว

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228