• WPT Team

ผู้ว่าธปท. แนะรัฐกู้เพิ่ม1ล้านล้าน เผยพิษโควิดฉุดรายได้สูญ 2.6 ล้านล้านบาท หนีไม่พ้นต้องขึ้นภาษีแวต


"ผู้ว่าแบงก์ชาติ" คาดพิษโควิดฉุดรายได้ครัวเรือน 3 ปี สูญ 2.6 ล้านล้านบาท แนะรัฐกู้เพิ่มอย่างน้อย 1 ล้านล้านบาท ก่อหนี้สาธารณะแตะ 70% ต่อจีดีพี ชี้สุดท้ายต้องขึ้นแวต


นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เปิดเผยในงานแถลงข่าว จับอาการเศรษฐกิจ สร้างทางออกวิกฤตไทย โดยระบุว่า ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้รายได้ครัวเรือนหายไป และเกิดหลุมรายได้ จากประเมินตั้งแต่ปี 63-65 รวม 3 ปี รายได้ครัวเรือนจะหายไปถึง 2.6 ล้านล้านบาท ทำให้เงินภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันคงไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเพิ่มแรงกระตุ้นทางการคลัง เพื่อช่วยให้รายได้และฐานะทางการเงินของประชาชนและเอสเอ็มอีกลับมาฟื้นตัวได้โดยเร็วที่สุด เบื้องต้นเงินจากภาครัฐที่เติมเข้าไปในระบบควรมีอย่างน้อย 1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 7% ต่อจีดีพี ซึ่งเป็นการกู้เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่ 1.5 ล้านล้านบาท


ทั้งนี้หากรัฐบาลกู้เงินเพิ่ม 1 ล้านล้านบาท คาดว่าจะทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นไปสูงสุด 70% ต่อจีดีพี ในปี 67 และจะลดลงได้ค่อนข้างเร็วตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่จะกลับมาฟื้นตัวเร็ว เนื่องจากฐานภาษีจะไม่ได้ลดลงจากแผลเป็นของเศรษฐกิจมากนัก เมื่อเทียบกับกรณีที่รัฐบาลกู้เงินเพิ่ม พบว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือในปี 74 จะต่ำกว่ากรณีที่รัฐบาลไม่ได้กู้เงินเพิ่มเติมถึงกว่า 5% ดังนั้น รัฐบาลต้องปฏิรูปการจัดเก็บภาษีผ่านการขยายฐานภาษี และนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รวมทั้งปรับอัตราภาษีบางประเภท ซึ่งในท้ายที่สุดก็ต้องปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต)


ส่วนการใช้จ่าย มาตรการเงินโอนควรต้องตรงจุด และควรกำหนดเงื่อนไขของการได้รับเงินโอน พร้อมทั้งควบคุมรายจ่ายประจำและเพิ่มสัดส่วนของรายจ่ายลงทุน ซึ่งหากภาครัฐทำให้เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวตามศักยภาพได้เร็ว จะช่วยเร่งการเข้าสู่ความยั่งยืนทางการคลังได้อีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากฐานภาษีและความสามารถในการจัดเก็บภาษีจะเพิ่มขึ้น เช่น กรณีเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้ว หากรัฐบาลเพิ่มอัตรา แวต 1% จะทำให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้หนี้สาธารณะลดลงเพิ่มเติมได้อีก 0.33% ต่อจีดีพี


นอกจากนี้ภาครัฐควรเน้นพยุงการจ้างงาน สร้างแรงจูงใจให้เอกชนรักษาระดับการจ้างงาน, กระตุ้นอุปสงค์ เพื่อเพิ่มการบริโภคและลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะการจ้างงานในท้องถิ่นที่มีแรงงานเคลื่อนย้ายกลับถิ่นจำนวนมาก และส่งเสริมการเพิ่มหรือปรับทักษะของแรงงาน เช่น โครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลควรขยายให้ครอบคลุมแรงงานที่ตกงานและแรงงานคืนถิ่น นอกเหนือไปจากแรงงานจบใหม่ เป็นต้น และภาครัฐไม่ควรสร้างเงื่อนไขมากจนเป็นข้อจำกัดในการช่วยเหลือ และมีกระบวนสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาและดำเนินมาตรการต่าง ๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการตอบโจทย์ และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนไปในอนาคต


“รายได้ครัวเรือนที่หายไป 2.6 ล้านล้านใน 3 ปี มาจากการจ้างงานลดลง จากข้อมูลมีผู้ว่างงานและเสมือนว่างงาน 3 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 3.4 ล้านคนสิ้นปี 64 เพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนโควิดกว่า 1 ล้านคน, ผู้ว่างงานระยะยาวเกิน 1 ปี มี 1.7 แสนคน เพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนโควิดถึงกว่า 3 เท่าตัว, ตัวเลขผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนอยู่ที่ 2.9 แสนคน เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนโควิดถึง 8.5 หมื่นคน และแรงงานย้ายถิ่นกลับภูมิลำเนาที่เพิ่มขึ้นจากภาคบริการ อุตสาหกรรมในเมือง กลับไปยังภาคเกษตรที่มีผลิตภาพต่ำกว่า ล่าสุดอยู่ที่ 1.6 ล้านคน สูงกว่าค่าเฉลี่ยต่อปีในช่วงก่อนโควิดที่ 5 แสนคนมาก”นายเศรษฐพุฒิ กล่าว


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228