สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ที่ทรงรับไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนการก่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมียอดบริจาคจากทุกภาคส่วน รวมกว่า 100 ล้านบาทโดยการนี้ ได้ทรงประทานพระกรุณาให้ นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะลูกค้าของธนาคารได้แก่คุณณัฐพล จุฬางกูร และคุณเสาวณี ดลรึเดช พร้อมผู้มีจิตศรัทธาจากองค์กรต่างๆ ร่วมเข้าเฝ้าถวายสักการะและรับประทานของที่ระลึกในพิธีดังกล่าว ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อเร็วๆ นี้60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228