• noptanitc

ซีพีกัมพูชา ร่วมมอบช่วยน้ำท่วม

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์  เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และ บริษัท ซี.พี.กัมพูชา จำกัด นำโดยนายปรีดา จุลวงษ์ รองประธานกรรมการ ผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่คณะกรรมาธิการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 19 จังหวัดของกัมพูชา โดยมีนายฮอง ซาเมือน รองประธานคณะกรรมาธิการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.