• WPT Team

สคบ.เตรียมออกกฎกู้บ้านไม่ผ่านคืนเงินมัดจำ

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ไปเชิญผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ มาทำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับกรณีการยึดเงินมัดจำ หรือเงินจองของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าขอสินเชื่อจากธนาคารไม่ผ่าน ซึ่งสคบ.เตรียมออกกฎระเบียบมาบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินดังกล่าวคืนให้กับผู้บริโภคทุกกรณี เพราะที่ผ่านมาสคบ.มักได้รับการร้องเรียนเรื่องลักษณะดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และแต่ละกรณีก็ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจริงๆ   

 


“ขอให้สคบ.เร่งนัดผู้ประกอบธุรกิจมาพูดคุยกันให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้มาตกลงกันว่า กรณีของเงินจองที่ผู้บริโภคจ่ายไป เมื่อเขากู้เงินไม่ผ่าน แล้วไปยึดเงินเขานั้น ทำไม่ได้ เพราะกว่าเขาจะหาเงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เพื่อมาซื้อบ้านสักหลังไม่ใช่ได้มาง่ายๆ แต่สุดท้ายเมื่อยื่นเงินจองไปแล้ว ด้วยความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อ หรือภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ทำให้ธนาคารไม่อนุมัติเงินง่าย นั่นจึงทำให้ผู้บริโภคกู้เงินไม่ผ่าน แล้วยังมายึดเงินเขาไปอีก อย่างนี้มองว่า ไม่ถูกต้องและต้องเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุด”

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228