• WPT Team

แบงก์เตรียมคุมเข้มโปรโมชั่นผ่อน 0%

สกัดเที่ยวก่อนผ่อนทีหลัง - ผ่อนมือถือ สร้างหนี้เกินตัว หวั่นหนี้ครัวเรือนพุ่ง


นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่สมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์ได้ลงนามแนวนโยบายการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบไปแล้ว ก็จะร่วมกันไม่สนับสนุนการสร้างหนี้โดยไม่มีความจำเป็น โดยเฉพาะจะลดโปรโมชั่น “เที่ยวก่อน จ่ายทีหลัง แบ่งจ่ายเบา ๆ 0% นาน 4 เดือน หรือผ่อนมือถือ 0% นาน 10 เดือน” เพราะไม่ต้องการให้มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือหนี้เพื่อความสุขสำราญจะน้อยลงไป ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะอนุมัติสินเชื่อโดยดูวัตถุประสงค์ของการใช้เงินมากขึ้น หากเป็นก่อหนี้เพราะมีความจำเป็น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ธนาคารก็พร้อมที่จะอนุมัติเพื่อช่วยเหลือลูกค้า โดยเชื่อว่าการคัดกรองดังกล่าวน่าจะเป็นผลดีลดภาวะการก่อหนี้ครัวเรือนได้ ทั้งนี้ หากธนาคารพาณิชย์ใดมีความพร้อมก็สามารถทำได้ทันที


ปรีดี ดาวฉาย

“เราจะไม่สนับสนุนการเป็นหนี้โดยไม่มีความจำเป็น เช่น เที่ยวก่อนผ่อนทีหลัง ถ้าอยากไปเที่ยวก็ต้องเก็บเงิน โปรโมชั่นแบบนี้จะน้อยลง โดยธนาคารไม่กังวลว่าจะกระทบการเติบโตของสินเชื่อของธนาคารปีนี้ ธนาคารกสิกรไทยยังคงเป้าหมายสินเชื่อปีนี้จะขยายตัวได้ที่ 5-7 %เนื่องจากตามปกติไตรมาส 4 สินเชื่อขยายตัวได้ดีตามฤดูกาลอยู่แล้ว” นายปรีดี กล่าว

นายปรีดี ในระยะต่อไป ธนาคารพาณิชย์จะตระหนักถึงความรับผิดชอบในการให้สินเชื่อ ตั้งแต่รายใหญ่ถึงรายเล็ก เช่น รายใหญ่ หากการให้สินเชื่อไปแล้วก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม ธนาคารจะต้องพิจารณาก็ต้องระวัง ต้องมาพิจารณาโครงการให้ชัดเจน ว่าปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดจากการให้สินเชื่อในรายเล็ก เช่น หนี้ครัวเรือนว่า ใครที่มีความจำเป็นก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องให้สินเชื่อเพื่อใช้สอย แต่หากไม่จำเป็นธนาคารพาณิชย์ก็ต้องลดในเรื่องนี้ลงไป โดยจะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อมากขึ้น


ทั้งนี้ ปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น และอาจเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทางภาครัฐ และธนาคารพาณิชย์ก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ดี โดยหนี้จะมีตั้งแต่การกู้ซื้อบ้าน รถยนต์ และใช้จ่ายในความจำเป็นต่างๆ แต่บางเรื่องอาจเกินไป เช่น ไม่มีเงินก็อยากไปเที่ยว อาจมาขอผ่อน เราต้องช่วยกันระวัง การให้กู้ลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำหรือไม่ โดยปัจจุบัน หนี้ครัวเรือนอยู่ที่ระดับ 78.7% ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย 33% ยานยนต์ 12% ส่วนบุคคล 34% บัตรเครดิต 3% และ เพื่อธุรกิจ 18%60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228