• Chatchai

นายกฯประกันวินาศภัยไทย มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานสินไหมทดแทนประกันภัยทรัพย์สิน

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพนักงานสินไหมทดแทน (ประกันภัยทรัพย์สิน) ที่มีอายุงานไม่เกิน 2 ปี จำนวน 94 คน ซึ่งจัดโดย ชมรมสินไหมทดแทน คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักการจัดการสินไหมทดแทน พร้อมเผยเทคนิคในการปฏิบัติงานจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เสริมสร้างทักษะและยกระดับคุณภาพของเจ้าหน้าที่ประกันภัยยุคใหม่ให้รองรับกับธุรกิจประกันวินาศภัยในอนาคต ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228