• Chatchai

สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 17 ปี


นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สบน. ครบรอบ 17 ปี พร้อมร่วมสมทบทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228