ดั๊บเบิ้ล เอ จัดโครงการ "กระดาษหน้าที่ 3 ปี 3" เพื่อผู้พิการทางสายตานายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบปฏิทินเก่าและหนังสือที่ไม่ใช้แล้วแต่สภาพดี ภายใต้โครงการ “กระดาษหน้าที่ 3 ปี 3” จากการร่วมบริจาคของพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับนำไปจัดทำสื่ออักษรเบรลล์ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยมีน.ส. จรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228