• WPT Team

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ Double A Care ให้ผู้บริจาคโลหิตนายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์แอลกอฮอล์ Double A Care จำนวน 5,000 ขวด ให้กับผู้บริจาคโลหิต โดยมีนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้เดินทางมาบริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก จนเกิดภาวะโลหิตขาดแคลนไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ ดั๊บเบิ้ล เอ จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รณรงค์เชิญชวนประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อต่อชีวิตผู้ป่วย ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228