• WPT Team

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเงินสนับสนุน 1ล้านบาท โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่4พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์(ขวาสุด) และนท.นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ซ้ายสุด) ร่วมรับมอบทุนสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่4 ประจำปี2563 จากนายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ ( 2 จากซ้าย) และนางลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ เพื่อสนับสนุนการให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์ ช่วยเหลือด้านการรักษาโรคเฉพาะทางที่ยากและซับซ้อนแก่ผู้ป่วยในจังหวัดสุโขทัย และพื้นที่ใกล้เคียง


โดยในครั้งนี้มีการระดมบุคลากรทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ที่ขาดแคลนเพื่อให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งเป้าช่วยดูแลคนไข้กว่า 50,000 ราย โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทย์สภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) ณ โรงพยาบาล ศรีสังวรสุโขทัย และโรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228