• WPT Team

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้โรงเรียนในปราจีนฯนายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ มอบแอลกอฮอล์ และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแบบพกพา และอุปกรณ์สู้โควิด-19 อาทิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด หน้ากากผ้า ป้ายรณรงค์การล้างมือ รวมทั้งผลิตภัณฑ์กระดาษและสมุด ให้โรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ โรงเรียนบ้านท่าตูม โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร และโรงเรียนวัดบุยายใบ


ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการล้างมืออย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 เป็นการปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ตามที่ดั๊บเบิ้ล เอ ได้ดำเนินการด้วยความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และชุมชนในพื้นที่ โดยขวดแอลกอฮอล์ที่นำมามอบนี้มาจากโครงการ ฃ ขวดสู้โควิด-19 ซึ่งดั๊บเบิ้ล เอ เปิดรับบริจาคขวดเปล่าเพื่อนำมาใส่แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ มอบให้กับผู้ที่ยังขาดแคลน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228