“ADD”ปลื้มนลท.ตอบรับวัน 1st Trading Day

นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD ร่วมด้วย นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)” ของบมจ.แอดเทค ฮับ พร้อมขอบคุณนักลงทุนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผลให้ราคาเปิดการซื้อขายปรับตัวไปที่ระดับ 17.30 บาท จากราคาไอพีโอ 11 บาท60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228