มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องช่วยหายใจ AIRVOTM 2และสนับสนุนอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์รามาธิบดีคุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเครื่องช่วยหายใจ AIRVOTM 2 พร้อมให้การสนับสนุนอาหารปรุงเสร็จแก่บุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการรับมือและต่อสู้กับ COVID-19 โดยมี ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนสิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นตัวแทนผู้รับมอบในครั้งนี้

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.