• noptanitc

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบโดรนให้แก่ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)


คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย (ขวา) มอบอากาศยานไร้คนขับ (Drone)DJI รุ่นMavic 2 Enterprise (DUAL) จำนวน 2 ลำ พร้อมอุปกรณ์เสริม รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 289,370 บาท ให้กับส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีคุณยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ (ซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ โดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่มอบให้จะนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในภารกิจการลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง การตรวจสอบและป้องกันการลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์ป่า ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บุกรุก และใช้ในการสำรวจทางป่าไม้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานด้านอนุรักษ์คุ้มครองพื้นที่ป่า

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228