• Chatchai

AGE รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2019


น.ส.ปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี หรือ AGE ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (บิทูมินัส) และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2019 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลจากโครงการ CSR-DIW ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8 โดยบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารงาน และดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228