• noptanitc

AIA ขานรับความสำเร็จของโครงการ ‘Digital Face to Face’ รูปแบบใหม่ เสนอขายประกันชีวิตผ่านดิจิทัลนายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา)เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณให้แก่ นายฉลองชัย มาเสถียรวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ซึ่งเป็นลูกค้ารายแรกของเอไอเอ ประเทศไทย ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ‘เอไอเอ ซีไอ ซุปเปอร์แคร์ (AIA CI SuperCare)’ ผลิตภัณฑ์ประกันโรคร้ายแรง ผ่านการนำเสนอขายรูปแบบใหม่ ‘Digital Face to Face’ ถือเป็นความสำเร็จของเอไอเอ ประเทศไทย รวมไปถึงตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ที่ได้ดูแลและมอบความคุ้มครองให้แก่ลูกค้า แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)


อย่างไรก็ตาม การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบดิจิทัล หรือ Digital Face to Face นั้น เป็นรูปแบบที่อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เพียงใช้ไฟล์เสียงสนทนาระหว่างการนำเสนอขายแนบเป็นหลักฐานในการยืนยันการตกลงการทำประกันภัยได้ทันที โดยลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิตไม่จำเป็นต้องพบเจอกัน ถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดและการติดโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี