AIA นำร่องขายประกันรูปแบบใหม่ ‘Digital Face to Face’ ลูกค้าอุ่นใจ ปลอดภัยจากโรคโควิด-19

เอไอเอ เปิดตัวรูปแบบใหม่ของการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบดิจิทัล ‘Digital Face to Face’ ซึ่งเป็นการขายประกันภัยเฉพาะกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความต้องการทำประกันภัย รวมถึงการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันออมทรัพย์ และประกันอุบัติเหตุ โดยลูกค้าเพียงยืนยันตกลงการทำประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ และส่งเอกสารทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและการติดโรคโควิด-19 ในช่วงวิกฤตนี้ได้


นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เอไอเอ ประเทศไทยได้ปรับรูปแบบการนำเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิต โดยเอไอเอ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่นำร่องในการปรับรูปแบบการขายกรมธรรม์ประกันภัย มาเป็นรูปแบบ Digital Face to Face’ และได้พัฒนาระบบ iPoS+ เวอร์ชั่น 42.2 เพื่อรองรับกระบวนการอัดเสียงบทสนทนาระหว่างการนำเสนอขายแก่ลูกค้า สำหรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทของบริษัท ยกเว้น กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ worksite marketing และผู้ขอเอาประกันที่เป็นชาวต่างชาติ

สำหรับรูปแบบการขายใหม่นี้ ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ สามารถทำการเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือ iPad โดยอัดเสียงบทสนทนาการนำเสนอขายผ่านโปรแกรม Voice Memos ใน iPad เพื่อใช้ไฟล์เสียงแนบเป็นหลักฐานในการยืนยันการตกลงการทำประกันภัยได้ทันที ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ตัวแทนทุกคนต้องมีการขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาจากลูกค้าตั้งแต่ได้รับอนุญาตจนจบการสนทนา พร้อมทั้งตัวแทนต้องแจ้งชื่อสกุล และเลขที่ใบอนุญาตประกันชีวิต ให้ลูกค้ารับทราบอย่างละเอียด โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบการเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ที่ www.oic.or.th เมนู e-services จากนั้นตัวแทนจะจัดส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วยใบคำขอเอาประกันชีวิตที่กรอกข้อมูลแล้ว เอกสารเสนอขายรายบุคคล แบบสอบถามเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทำประกันให้กับผู้เอาประกัน แบบตรวจสุขภาพทางการเงิน และเอกสารอื่น ๆ ตามข้อกำหนดของบริษัท


รวมถึงการให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือทางแอปพลิเคชันที่ตกลงไว้กับลูกค้า เช่น ไลน์ (LINE) หลังจากที่ลูกค้ายืนยันการทำประกันภัยแล้ว ลูกค้าจะต้องนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อ พร้อมเขียนข้อความยืนยันความถูกต้องของเอกสาร โดยลูกค้าจะต้องถ่ายรูปเซลฟี หน้าตรงพร้อมถือบัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าของบัตร) ณ เวลาที่ตกลงทำประกันภัย กลับมาให้ตัวแทน ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เพื่อให้ตัวแทนนำส่งงาน และเอกสารทั้งหมด พร้อมไฟล์เสียงบันทึกการสนทนาผ่านระบบ iPoS+ ต่อไป


“เมื่อกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ เอไอเอจะส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันที่ให้ไว้ในใบคำขอเอาประกัน ยกเว้นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะส่งตามวิธีการปกติต่อไป ซึ่งรูปแบบการเสนอขายใหม่นี้ จะใช้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ และสามารถมั่นใจได้ว่า เอไอเอ เราจะยืนอยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอ ในทุกช่วงเวลา ตามคำมั่นสัญญาที่เราต้องสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น” นายกฤษณ์ กล่าว

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228