AIA ร่วม "สมิติเวช ไชน่าทาวน์"เปิดโครงการ "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทาง" ดูแลสุขภาพครบวงจร


เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายแพทย์สมสกุล ศรีพิสุทธิ์ แพทย์ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันสุขภาพ ลงนามข้อตกลงร่วมกับ โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ โดยมี นายแพทย์โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้ร่วมลงนาม เพื่อยกให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทางสาขาโรคตา (Excellent Center) ด้วยการรักษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพ การให้บริการในระดับแนวหน้า พร้อมทั้งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน ทันสมัย ให้บริการตรวจรักษาทางโรคตาอย่างครบวงจร

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228