AIA มอบฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองสูงสุด 1 แสนบาท ส่งความอุ่นใจช่วงเทศกาลปีใหม่เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมส่งมอบความอุ่นใจช่วงเทศกาลปีใหม่ แจกประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท นานกว่า 30 วัน จำนวน 150,000 กรมธรรม์ ฟรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตอบรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุในช่วงขึ้นปีใหม่ ผ่านโครงการส่งเสริมการประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ในชื่อว่า “อุ่นใจปีใหม่พลัส” ทั้งนี้ เอไอเอ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คนไทยมีความคุ้มครองที่เพียงพอและครอบคลุม โดยเฉพาะความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อให้คนไทยสามารถเดินทางได้อย่างอุ่นใจ สอดคล้องตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives - เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’


ดังนั้น เอไอเอ ประเทศไทย ขอมอบกรมธรรม์อุบัติเหตุฟรี จำนวน 150,000 กรมธรรม์ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อกรมธรรม์ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยให้การคุ้มครองทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง อายุความคุ้มครองนานถึง 30 วัน


โดยเริ่มคุ้มครองนับตั้งแต่วันถัดไปของวันที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องถือสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20-70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัยเท่านั้น


ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ เพื่อขอรับสิทธิ์กรมธรรม์อุบัติเหตุฟรีนี้ได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228