• noptanitc

AIA ปล่อยแคมเปญ “Healthy Pack” ที่ให้ความคุ้มครองรอบด้านในแพ็คเดียว

เอไอเอ ปล่อยแคมเปญ “Healthy Pack” ที่มอบความคุ้มครองรอบด้าน ทั้งความคุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และโรคร้ายแรง ไว้ในแพ็คเดียว พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ใหม่ และลูกค้าปัจจุบันที่เพิ่มสัญญาเพิ่มเติมในกรมธรรม์เล่มเดิมนายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น เป็นเรื่องที่น่ากังวลของคนทั่วโลก เนื่องจากโรคดังกล่าวสามารถแพร่กระจายได้ในวงกว้าง ทำให้ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ เจ็บป่วย หรือเป็นโรคร้ายแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้ความต้องการในการดูแลตัวเองและครอบครัวอย่างครอบคลุมและรอบด้านมีเพิ่มมากขึ้นด้วย เอไอเอ ประเทศไทย

เอไอเอ จึงได้ออกแคมเปญ “Healthy Pack” ที่มอบความคุ้มครอบรอบด้าน ทั้งความคุ้มครองชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และโรคร้ายแรง เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมรอบด้าน โดยมีรายละเอียดของแคมเปญดังนี้ ลูกค้าต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 1 แบบ พร้อมกับแนบสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรงอย่างน้อย 1 แบบในกรมธรรม์ฉบับใหม่ หรือกรมธรรม์เล่มเดิมที่ยังมีผลบังคับ ชำระเบี้ยประกันแบบรายปี ในกรณีที่เบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติมของกรมธรรม์แต่ละฉบับถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษของแคมเปญ อีกทั้งกรมธรรม์ใหม่ที่ลูกค้าซื้อก็สามารถมีสิทธิเข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้อีกด้วย

โดยลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ภายใต้แคมเปญ “Healthy Pack” จะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อมีจำนวนเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมทุกแบบที่ได้รับอนุมัติถึงเกณฑ์ที่กำหนด โดยสิทธิพิเศษที่จะได้รับต่อกรมธรรม์ มีรายละเอียดดังนี้


ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมแคมเปญ “Healthy Pack” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2563 และได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228