• noptanitc

AIA กรุ๊ป เผยมูลค่าธุรกิจใหม่ไตรมาส 1/63 ลดลง 27% ส่วนตลาดในไทยยังเติบโตดี ช่องทางตัวแทนและแบงก์หนุน

กลุ่มบริษัทเอไอเอ ประกาศผลประกอบการธุรกิจใหม่ ประจำไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

อัตราการเติบโตรายงานจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่

มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ลดลง 27% เป็น 841 ล้านเหรียญสหรัฐ

เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (ANP) ลดลง 18% เป็น 1,483 ล้านเหรียญสหรัฐ

อัตรากำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB margin) ลดลง 6.9 จุด เป็น 56.6%

มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) ของประเทศจีนมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ในเดือนมีนาคม เมื่อเทียบจากเดือนที่แล้ว

เบี้ยประกันภัยรับรวม (TWPI) เพิ่มขึ้น 8% เป็น 8,796 ล้านเหรียญสหรัฐ


นายอึง เค็ง ฮุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า

ผลกระทบทางอ้อมของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มูลค่าธุรกิจใหม่ ของเอไอเอโดยรวมมีการลดลง 27% ในไตรมาสแรกของปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อธุรกิจของเราในฮ่องกง และประเทศจีนในช่วงไตรมาสแรก ในขณะที่ธุรกิจของเรานอกเหนือจากสองตลาดนี้ มีการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ที่แข็งแกร่ง ก่อนที่มาตรการกักตัวจะเริ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการชะลอตัวของธุรกิจในเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของเอไอเอ ในประเทศจีน มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้นในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นกว่าในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น


สรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 /2563

มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) มีมูลค่า 841 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 27% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญของธุรกิจในฮ่องกงและประเทศจีน มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อแต่ละตลาด ซึ่งแน่นอนว่ากระทบต่อยอดขายธุรกิจใหม่ในฮ่องกงและประเทศจีนในไตรมาสแรกนี้ และส่งผลกระทบต่อธุรกิจใหม่ในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทยในเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม เรามีการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ที่แข็งแกร่ง ยกเว้นฮ่องกงและประเทศจีน ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2563

ทั้งนี้ ธุรกิจของเราได้ปรับตัวต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดที่เกิดในทั่วทั้งภูมิภาคด้วยความรวดเร็ว ทั้งในด้านการช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิต พันธมิตรธุรกิจที่เป็นช่องทางการขาย และชุมชนต่างๆ เราได้ทำการพัฒนาและผสานนวัตกรรมด้านดิจิทัลใหม่ๆ ผ่านกระบวนการการขายและการให้บริการ รวมไปถึงความสามารถในการปิดการขายบนพื้นฐานระบบที่ปลอดภัย และความสามารถในการสรรหาตัวแทนและการอบรมผ่านออนไลน์

เอไอเอ ฮ่องกง รายงานการลดลงอย่างมีสาระสำคัญในมูลค่าธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นผลกระทบหลักมาจากมูลค่าธุรกิจใหม่ที่ลดลงของกลุ่มลูกค้าจีน โดยสืบเนื่องมาจากยอดนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงในแต่ละเดือนในไตรมาสแรก ความไม่สะดวกใจในการพบกันแบบตัวต่อตัว และข้อจำกัดของรูปแบบผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้มีค่าเฉลี่ยของยอดเบี้ยประกันภัยเพียงเล็กน้อยที่เข้ามาในตลาดผ่านระบบการลงนามออนไลน์ จึงทำให้มูลค่าธุรกิจใหม่ลดลงเป็นตัวเลขสองหลักจากกลุ่มลูกค้าภายในประเทศ

เอไอเอ ประเทศจีน เป็นตลาดที่สร้างมูลค่าธุรกิจใหม่ให้กับกลุ่มบริษัทเอไอเอ มากที่สุดในไตรมาสแรกของปี 2563 ถึงแม้ในรายงานระบุว่ามูลค่าธุรกิจใหม่ลดลงเป็นตัวเลขสองหลักก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง คือ กลยุทธ์พรีเมียร์ เอเจนซี (Premier Agency) และการปรับตัวที่รวดเร็วของเราในการนำเอาระบบดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนในการสรรหาตัวแทน รวมไปถึงการฝึกอบรม และการบริหารที่ดี ทำให้เรามีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ตัวแทนเดิมของเรายังคงมีความแข็งแกร่ง


อย่างไรก็ตาม ยอดขายในเดือนมีนาคม 2563 ต่ำกว่าในเดือนมีนาคม 2562 แต่กระบวนการขายผ่านระบบดิจิทัล และมาตรการผ่อนผันในช่วงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ช่วยให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ กว่าครึ่งหนึ่งของยอดขายในเดือนมีนาคม มาจากการขายแบบเสมือนพบเจอกันตัวต่อตัว (Virtual face-to-face meeting) และการเซ็นลงนามของลูกค้าผ่านระบบดิจิทัล


เอไอเอ ประเทศไทย มีการเติบโตในมูลค่าธุรกิจใหม่เป็นตัวเลขสองหลัก เนื่องมาจากยอดขายที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิตและช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์


สำหรับธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ รายงานว่ามีการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2562 รวมไปถึงผลการดำเนินงานที่ดีจากช่องทางตัวแทน


ด้านเอไอเอ ประเทศมาเลเซีย มูลค่าธุรกิจใหม่ลดลงเป็นตัวเลขสองหลัก ถึงแม้ว่าจะมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ แต่ถูกหักล้างด้วยยอดมูลค่าธุรกิจใหม่ที่ตกต่ำในเดือนมีนาคม เมื่อต้องเผชิญกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกิจกรรมการขาย

การเติบโตเป็นตัวเลขสองหลักจากตลาดอื่นๆ นำโดยประเทศออสเตรเลีย เวียดนาม และไต้หวัน (จีน) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พันธมิตรธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ระยะยาวรายใหม่ของเรา ได้แก่ ธนาคารคอมมอนเวลธ์ แบงก์ ออฟ ออสเตรเลีย (ซีบีเอ) (Commonwealth Bank of Australia, CBA) ที่ได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่เอไอเอ ประเทศออสเตรเลีย และส่งผลให้มีมูลค่าธุรกิจใหม่ที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากธนาคารซีบีเอ ได้ซื้อความคุ้มครองประกันชีวิตจากเอไอเอ ประเทศออสเตรเลียในนามลูกค้าสินเชื่อบ้านปัจจุบันของธนาคารซีบีเอ

โดยรวม เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (ANP) ลดลง 18% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2562 เป็นมูลค่า 1,483 ล้านเหรียญสหรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงยอดขายที่ลดลงของธุรกิจในฮ่องกงและประเทศจีน กำไรจากมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB margin) ลดลงเป็น 56.6% หรือลดลง 6.9 จุด ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และส่วนผสมทางภูมิศาสตร์ รวมไปถึงผลกระทบจากค่าใช้จ่ายส่วนเกิน สะท้อนไปยังยอดขายที่ลดลง กำไรที่รายงานบนมูลค่าปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยในธุรกิจใหม่ (PVNBP) ลดลงเป็น 10% จาก 11% สมมติฐานทางเศรษฐกิจในระยะยาว คาดการณ์ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขจากที่แสดงในรายงานประจำปี 2562


สำหรับเบี้ยประกันภัยรับรวมของเราเพิ่มขึ้น 8% เป็น 8,796 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2562 ทั้งนี้เป็นผลมาจากคุณภาพของแผนธุรกิจ และมูลค่าธุรกิจจากการดำเนินงาน ที่ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีในไตรมาส 1/2563

กลุ่มบริษัทเอไอเอ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และทุกตลาดยังมีเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามที่หน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยกำหนดเกินอยู่ เราไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการลงทุนของเรา อีกทั้งระดับความน่าเชื่อถือของพอร์ตการลงทุนของเราในการลงทุนตราสารหนี้ที่มีความหลากหลายในระหว่างไตรมาสแรกของปี 2563 ก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด

ภาพรวม

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นความท้าทายที่คาดไม่ถึงของทั่วโลก ผลกระทบจากการแพร่ระบาดและมาตรการควบคุมต่างๆ จากรัฐบาล ทำให้หลายล้านครอบครัวเดือดร้อนจากการสูญเสีย หรือการเลิกจ้างงาน และทำให้เศรษฐกิจประสบปัญหาชะงักเฉียบพลัน ภาครัฐทั่วโลกต่างดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องของงบประมาณและการเงิน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับภาคธุรกิจและประชาชน ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบสำคัญต่อยอดขายธุรกิจใหม่ของเราในฮ่องกงและประเทศจีน ในเดือนมีนาคมและเมษายน รัฐบาลในตลาดอื่นๆ ของเราทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้เริ่มใช้มาตรการควบคุมโรค ในขณะที่มาตรการควบคุมโรคยังคงดำเนินอยู่ เราคาดว่าจะส่งผลกระทบทางลบต่อยอดขายธุรกิจใหม่ของเราในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศจีน ได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการบางส่วน ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเริ่มกลับมาฟื้นตัว แม้ว่าจะยังต่ำกว่าเมื่อปี 2562

ตลาดของเราบางส่วนได้ประสบกับปัญหาสภาวะดอกเบี้ยต่ำลง และการลดลงของตลาดตราสารทุน ซึ่งส่งผลต่อผลการดำเนินงานของเรา ดังเช่นที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้

ความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เอไอเอได้รับเบี้ยประกันภัยส่วนใหญ่เป็นเงินสกุลท้องถิ่น ซึ่งทำให้สินทรัพย์และหนี้สินของเรามีมูลค่าใกล้เคียงกัน ช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ในรายงานงบการเงินของกลุ่มที่มีการแปลเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เกิดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น เราจึงมีการเปรียบเทียบอัตราการเติบโตจากอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนของผลการดำเนินธุรกิจระหว่างปี


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228