เอไอเอ ประเทศไทยพาผลิตภัณฑ์ ‘AIA Infinite Gift Prestige’ คว้ารางวัล Product of the Year Awards 2021เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2564” (Product of the Year Awards 2021) โดยความร่วมมือระหว่างนิตยสาร Business+ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการวิจัยตลาดและสำรวจกลุ่มลูกค้าตัวอย่างทั่วประเทศ ซึ่งรางวัลดังกล่าว ได้จากความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ ‘AIA Infinite Gift Prestige’ (Unit Linked) แบบประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) โดยมี นายพีร พนิตพล ผู้อำนวยการฝ่ายยูนิต ลิงค์ เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับรางวัลจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต ประธานในพิธี


ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ ‘AIA Infinite Gift Prestige’ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูงในการส่งมอบความมั่นคงและมั่งคั่งแทนความรักจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านการลงทุนในกองทุนรวมที่กระจายการลงทุนไปสู่สินทรัพย์ต่างประเทศ ภายใต้การดูแลจากผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) และพันธมิตรระดับโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและนำไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ โดยมีอายุรับประกันตั้งแต่ 1 เดือน ถึงอายุ 17 ปี ถือเป็นผลิตภัณฑ์เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ที่เจาะตลาดประกันในกลุ่มเด็ก เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินและการประกันชีวิตให้แก่คนไทยตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อการมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228