AIAจับมือทรูฯพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลูกค้า

เอไอเอ ประเทศไทย บริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ผู้นำบริการดิจิทัลครบวงจร โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จะสนับสนุนในด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการหาและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเชิงลึก (Marketing Insight) ให้แก่เอไอเอ ซึ่งจะช่วยให้เอไอเอ ประเทศไทย สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อนำมาใช้พัฒนาการบริการให้แก่ลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละบุคคล

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือนี้จะช่วยทำให้เอไอเอ สามารถศึกษาถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและนำข้อมูลมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ให้สมกับการที่เอไอเอเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทย”


นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด กล่าวว่า “การร่วมมือกับทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้นำบริการดิจิทัลครบวงจรในครั้งนี้ นอกจากจะเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเอไอเอแล้ว ยังช่วยให้ เอไอเอขยายช่องทางการสื่อสารถึงความสำคัญของการประกันชีวิตไปสู่กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ผ่านเครือข่ายของทรู ดิจิทัล กรุ๊ปซึ่งเรามั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบความคุ้มครองด้วยแบบประกันชีวิตที่ดีและเหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมทั้งต่อยอดความมุ่งมั่นของเอไอเอตามคำมั่นสัญญาที่ต้องการสนับสนุนให้คนในสังคมไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น – Healthier, Longer, Better Lives”
นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป เผยว่า ความร่วมมือกับเอไอเอ ประเทศไทยในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าที่ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ในการนำโซลูชันวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) มาร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาคธุรกิจประกันชีวิต


พร้อมกันนี้ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ยังผสานความเชี่ยวชาญของทีมวิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist) ในการช่วยศึกษา วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน ตลอดจนคัดกรองข้อมูลให้สมบูรณ์และสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค (Customer Insight) ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยให้เอไอเอ ประเทศไทยมีความเข้าใจและสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าประกันชีวิต สร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า ตามวิสัยทัศน์ของเอไอเอ ประเทศไทย ในการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น"


อย่างไรก็ตาม เอไอเอ มอบสิทธิพิเศษภายใต้แคมเปญ “แจกฟรี ประกันอุบัติเหตุ นิวนอร์มอลพลัส สำหรับลูกค้าทรูแบล็ค และทรูมูฟ เอช ที่ได้รับเชิญผ่าน SMS จะได้รับกรมธรรม์อุบัติเหตุฟรี เป็นวงเงินคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อกรมธรรม์ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และยังได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 5,000 บาทต่อกรมธรรม์ พร้อมความคุ้มครองโรคโควิด-19 อีก 3,000 บาทต่อกรมธรรม์ โดยมอบความคุ้มครองทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลาความคุ้มครองนาน 30 วัน โดยลูกค้าทรูแบล็ค และทรูมูฟ เอช ที่ได้รับเชิญ สามารถกดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228