• Numnan Tapee

AIAไวทัลลิตี้สนับสนุน “ก้าวท้าใจ Season 3”เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ร่วมงานแถลงข่าว โครงการ “ก้าวท้าใจ Season 3” พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร ต้านภัยโควิด-19 พร้อมสนับสนุนของรางวัลในโครงการ มูลค่า 200,000 บาท โดยมี นายแพทย์บัญชา ค้าของ (กลาง) รองอธิบดีกรมอนามัย และ นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร (ที่ 2 จากขวา) ผอ.กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เอไอเอ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนคนไทยให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการออกกำลังกายทุกรูปแบบ ดั่งคำมั่นสัญญา “Healthier, Longer, Better Lives”

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228