• noptanitc

AIAคว้ารางวัล

นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เอไอเอ ประเทศไทย รับมอบรางวัลเกียรติยศ International Life Insurer of the Year - Thailand จากงาน Insurance Asia Awards 2020 ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ที่เอไอเอได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Asian Banking & Finance เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บริษัทที่มีการดำเนินงานอย่างโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียท่ามกลางสภาวะทางธุรกิจที่มีความท้าทายโดยใช้ 3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินรางวัล ได้แก่ มีนวัตกรรมที่โดดเด่น มีผลการดำ

เนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความคล่องตัวยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงและโอกาสต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบด้าน โดยรางวัลดังกล่าวเสมือนเครื่องยืนยันถึงความเป็นมืออาชีพของเอไอเอในการดำเนินธุรกิจประกันชีวิต เพื่อส่งมอบความคุ้มครองที่เพียงพอและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตอกย้ำคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives - เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228