• Numnan Tapee

ไอร่าขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งต่อสู้ COVID 19


คุณนลินี งามเศรษฐมาศ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอร่า แคปปิตอล และ คุณอรณิชา งามเศรษฐมาศ บุตรสาว (ซ้ายสุด) ในนามตัวแทนครอบครัวงามเศรษฐมาศ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับ COVID-19 มอบเงินบริจาคเพื่อเครื่องหายใจแบบพิเศษและอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 600,000 บาท แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี รองศาตราจาย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ บุญยรางกูร (ขวาสุด) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228