• WPT Team

ALLAจิ๋วแต่แจ๋ว ธุรกิจโชว์กำไรทุกปีบริษัท ออลล่า (ALLA) ซึ่งถูกก่อตั้งกิจการมาโดยนักขายมือทอง คือ “องอาจ ปัณฑุยากร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และเพื่อนผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นวิศวกรที่เก่งในเรื่องของงานวิศวกรรม เมื่อทั้งสองมาเจอกันจึงกลายเป็นบริษัท ออลล่า ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับเครนและรอกไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ STAHL Crane Systems ประเทศเยอรมนีเพียงเจ้าเดียวจนถึงวันนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจมากว่า 26 ปี และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กว่า 2 ปี


“26 ปีที่ทำธุรกิจมา บริษัทมีกำไรอย่างต่อเนื่อง เพราะธุรกิจที่ทำอยู่นั้นจะเติบโตไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ และยิ่งอนาคตประเทศไทยมีการลงทุนในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ จะทำให้สินค้าของบริษัทเข้าไปมีความสำคัญและจำเป็นอย่างแน่นอน” องอาจ กล่าว


อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทก่อตั้งในช่วงปี 2535 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่การลงทุนและเติบโตในยุคของอีสเทิร์นซีบอร์ดซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญของเศรษฐกิจประเทศ บริษัทก็ได้รับอานิสงส์จากการลงทุนที่เกิดขึ้น


และการลงทุนโครงการอีอีซีซึ่งเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าให้กับประเทศ บริษัทก็คาดหวังว่าบริษัทก็จะได้รับอานิสงส์ไปด้วย เพราะทุกการลงทุนที่เกิดขึ้นสินค้าของบริษัทจะได้มีคำสั่งซื้อ

เข้ามาด้วย


ทั้งนี้ สินค้าของบริษัทมีความจำเป็นที่ภาคธุรกิจต้องใช้ ทั้งในห้างค้าปลีกใหญ่ การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายและสีต่างๆ สินค้าของออลล่าจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และอนาคตการเกิดขึ้นของการซื้อขายออนไลน์ และที่บริษัทจะมีสินค้าประเภทออโตแวร์เฮาส์ซึ่งจะเข้าไปมีบทบาทอย่างมากเพราะด้วยตัวสินค้าตัวนี้จะทำให้ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าของบริษัทจะใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดวางและจัดเรียงสินค้าและน่าจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะสร้างการเติบโตให้กับบริษัทในอนาคตด้วย


อย่างไรก็ตาม หากดูตัวเลขสำคัญของงบการเงินบริษัท จะเห็นว่ามีกำไรสุทธิต่อเนื่อง ปี 2559 มีกำไรสุทธิ 59 ล้านบาท ปี 2560 มีกำไรสุทธิ 57.85 ล้านบาท และครึ่งแรกของปี 2561 มีกำไรสุทธิ 21 ล้านบาท ขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2559 อยู่ที่ 11% ปี 2560 อยู่ที่ 7.65% และ

ครึ่งปีแรกอยู่ที่ 7.25% อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 9.71%, 9.27% และ 7.47% ตามลำดับ ขณะที่ผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยจะอยู่ที่ 4.12% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่ให้กับผู้ถือหุ้นในระดับที่ดี


องอาจ กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทเชื่อมั่นว่ารายได้จะเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้คือ 10% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้ 620 ล้านบาท โดยช่วง 6 เดือนแรกของปี บริษัทมีรายได้รวม 279 ล้านบาท เติบโต 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีรายได้ 252 ล้านบาท โดย บริษัทมีมูลค่างานในมือ (Backlog) ประมาณ 409 ล้านบาท ขยายตัว 36% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน


“ช่วงนี้ลูกค้ามีคำสั่งซื้อ ประตูอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าภาคโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มลงทุนเพิ่มขึ้น นับเป็นการส่งสัญญาณการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจในประเทศ ที่เห็นภาคเอกชนเริ่มขยับการลงทุน และอาจเพิ่มการลงทุนขนาดใหญ่ตามมา ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทในอนาคต” องอาจ กล่าว

คุณองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
คุณองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)

สำหรับการตัดสินใจเข้า SET ซึ่งจะครบ 2 ปีในวันที่ 8 พ.ย. 2561 ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมาตลอด สำหรับผมแล้วการตัดสินใจเอาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และการมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ผมถือว่าคุ้มค่า


และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่ตรวจสอบ

ไม่ถึงได้ตั้งแต่ในขั้นตอนการเตรียมตัวเพราะ

ด้วยการนำระบบตรวจสอบที่ดีและทำอะไร

ที่เป็นมาตรฐานและเป็นระบบสามารถทำให้

การทำกิจการมีกำไรสูงสุด รอยรั่วของการ

ทำธุรกิจจะไม่เกิดขึ้นเลย ซึ่งผมถือว่าเป็น

การตัดสินใจที่ถูกและจะสนับสนุนการเติบโตของกิจการในอนาคตของบริษัทได้อีกมาก

“ALLA ถือเป็นหุ้นจิ๋วแต่แจ๋ว เพราะแม้จะเล็กใน SET แต่เป็นบริษัทที่มีกำไรสุทธิมาอย่างต่อเนื่องและจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่เกิน 4% ต่อเนื่อง” n