• noptanitc

ALLA EPS พุ่ง 360%

“ALLA” ประกาศงบสวย กวาดกำไรไตรมาส 1/2563 จำนวน 13.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเพียง 2.83 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรต่อหุ้น (EPS) มาอยู่ที่ 0.023 บาท เติบโต 360% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.005 บาท โดยปัจจัยหนุนมาจากรายได้จากการทําสัญญากับลูกค้าและกําไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่บริษัทยังมีมูลค่างานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นเดือนมีนาคมอีกจำนวน 275 ล้านบาท

นา

ยองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 13.53 ล้านบาท เติบโต 378% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2562 ที่มีกำไรสุทธิ 2.83 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 0.023 บาท เติบโต 360% จากไตรมาส 1/2562 ที่มีอัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.005 บาท ขณะที่รายได้จากการดำเนินงานรวมอยู่ที่ 127.48 ล้านบาท เติบโต 26 % เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2562 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 101.15 ล้านบาท โดยปัจจัยที่ทำ ให้ผลการดำเนินงานเติบโตมาจากรายได้จากการทําสัญญากับลูกค้าและกําไรขั้นต้นของกลุ่มบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น “ทั้งนี้รายได้ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นหลัก ๆ มาจากการขายเครนและรอกไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 43 รายได้จากการขายช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 11 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 55 ขณะเดียวกันกําไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 15 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 36 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” นายองอาจ กล่าว ขณะที่แนวโน้มไตรมาส 2/2563 บริษัทจะพยายามรักษาอัตราการเติบโตไว้ให้ได้แม้ว่าจะประสบปัญหาสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันกลุ่มบริษัทยังคงมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ (Backlog)  ณ สิ้นเดือนมีนาคมจำนวน  275 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2563 เป็นต้นไป


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228