คลัง หนุนคืนภาษีนักท่องเที่ยวผ่าน Application Thailand VRT

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า กรมสรรพากร กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมเปิดตัวและนำระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน (Block chain)มาใช้ให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวผ่าน Mobile Application ที่แรกของโลก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการพิจารณาคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าให้เพิ่มขึ้น


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้จากท่าอากาศยานนานาชาติทั้ง 10 แห่ง และตัวแทนให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในเมืองที่กรมสรรพากรได้อนุมัติ


สำหรับ สถิติการคืนภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2553-2562) พบว่า มีนักท่องเที่ยวที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นสูงถึงกว่า 6 เท่า จาก 3.52 แสนรายในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 2.6 ล้านรายในปี 2562 ขณะที่มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่า จาก 1.09 หมี่นล้านบาท ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็น 4.6 หมื่นล้านบาทในปี 2562
การบริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวผ่าน Application Thailand VRT ซึ่งเป็นระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ Digital เต็มรูปแบบ โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้ง ข้อมูลการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน Click เดียวตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะได้รับเงินคืนภายใน 1-3 วันทำการ และ คาดจะเพิ่มยอดใช้จ่ายในประเทศได้มากกว่า 10%จากปัจจุบัน60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228