ASPSจัดพอร์ตลงทุนสัปดาห์นี้ น้ำหนักลงทุนหุ้น30%แนะธีมเปิดเมือง

บล.เอเซีย พลัส ขอส่งบทวิเคราะห์รายสัปดาห์ ASP Asset Allocation ประจำวันที่ 25 - 29 ต.ค. 64 จัดพอร์ตการลงทุน สำหรับสินทรัพย์การลงทุนประเภทต่างๆ โดยจะจัดน้ำหนักการลงทุน เหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปดังนี้


ทั้งนี้ ราคา Bitcoin ที่ปรับขึ้นไปทำ New High,

ตลาดหุ้นสำคัญปรับขึ้น

ขณะที่ Bond Yield ปรับสูงขึ้น

" สัญญาณดังกล่าวเป็นตัวบ่งชี้ทิศทางการไหลของเม็ดเงินว่ากำลังเคลื่อนย้ายจากสินทรัพย์ปลอดภัย เข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยง "


ฝ่ายวิจัยจึงคงน้ำหนักหุ้นต่างประเทศไว้ที่ 30% (เท่าตลาดฯ) แม้ปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานมีน้ำหนักไปในทางบวก


ส่วนตลาดหุ้นไทยเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในประเทศ นำไปสู่มาตรการเปิดเมืองที่มีแบบแผนชัดเจน


อย่างไรก็ตามมีปัจจัยกดดันจากวิกฤตน้ำท่วม ฝ่ายวิจัยฯ จึงคงน้ำหนักหุ้นไทยไว้ที่ 30% (เท่าตลาดฯ)

โดยเน้นการลงทุนในหุ้นเปิดเมืองหรือสินค้าจำเป็นขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตราสารลงทุนอื่นๆ เน้นลงทุนใน Product ที่ลงทุนในหุ้นไทยอย่าง ELN เป็นหลักโดยให้น้ำหนัก 15% (มากกว่าตลาดฯ) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากสภาวะตลาดหุ้นผันผวน และขาดปัจจัยหนุนได้เป็นอย่างดี พร้อมกับลดน้ำหนักตราสารหนี้ลง 5% เหลือ 15% (น้อยกว่าตลาดฯ) ส่วนสุดท้าย คือ ตลาดเงินมีน้ำหนัก 10% รอจังหวะลงทุนเพิ่มเติมในเดือนต่อไป

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228