• noptanitc

ครม.ใหม่หนุนหุ้นรับเหมา/ค้าปลีก

ASPS หวังมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากครม.เศรษฐกิจชุดใหม่ เป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มก่อสร้าง-โครงสร้างพื้นฐาน-ค้าปลีก ชู CK, STEC, ITD, PYLON, INSET, CPALL, SPVI เด่น


ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์(บล.)เอเซีย พลัส (ASPS) เปิดเผยผ่านบทวิเคราะห์ว่า วานนี้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี 7 ท่าน ASPS ให้น้ำหนักไปที่ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนใหม่ คือ นายปรีดี ดาวฉาย ซึ่งเป็นไปตามที่คาดก่อนหน้า ซึ่งคาดช่วยสร้างความคาดหวังเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ และตลาดหุ้นไทย เนื่องจากรัฐมนตรีคลังคนใหม่ และรัฐมนตรีท่านอื่นๆ น่าจะเร่งผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ และวงเงินที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาในช่วงที่เศรษฐกิจไทยครึ่งหลังของปี ส่งสัญาณชะลอตัว  อย่างไรก็ตามเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่ทีมเศรษฐกิจใหม่จะเร่งผลักดัน คือ # เม็ดเงินเศรษฐกิจของรัฐที่ยังคงค้างอยู่ คือ เงินที่ยังไม่ได้อนุมัติ และเบิกจ่ายในช่วงก่อนหน้าจาก พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท จากที่ ASPS รวบรวมปัจจุบันยังเหลือวงเงินที่ยังไม่ได้อนุมัติอีกราว 6.13 แสนล้านบาท (เบิกจ่ายและอนุมัติไปแล้ว 3.87 แสนล้านบาท) ทั้งนี้ # เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท คือ การกู้เงิน Funding พบว่า ปัจจุบันมีการกู้เงินไปแล้วราว 3.97 หมื่นล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงวงเงินที่อนุมัติแล้ว ดังนั่นจึงประเมินว่าหากรัฐมีโอกาสกู้เงินเพิ่มอีก หากมีการอนุมัติมาตรการอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อ ผลักดันการเบิกจ่ายเงินลงทุนโครงการลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะเป็นโครงการที่ครม. ยังไม่ได้อนุมัติราว 7.52 แสนล้านบาท

ความคืบหน้า โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ


มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ คาดเป็นมาตรการที่มีการพูดถึงก่อนหน้า คือ 1), มาตรการกระตุ้นการจับจ่าย (คล้ายชิมช้อปใช้ หรือช้อปช่วยชาติ), มาตการด้านภาษี เช่น ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นต้น


หุ้นได้ดีครมใหม่

นอกจากนี้ ASPS คาดหวังต่อมาตรการชุดใหม่ๆ จะเป็นปัจจัยหนุนหุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์ เช่น #กลุ่มก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน (CK, STEC, ITD, PYLON, INSET) และ#กลุ่มค้าปลีก (CPALL, SPVI) เป็นต้น


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228