• Numnan Tapee

หุ้นกัญชง-กัญชาร่าเริงแค่ไหน???


ยุคนี้ต้องบอกว่า หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกัญชง-กัญชา มาแรง

บริษัทไหนกระโจนลงไปจะทำธุรกิจเกี่ยวข้อง กัญชง กัญชาเป็นว่า หุ้นวิ่ง ทุกตัว


พาให้ย้อนกลับไปยุค หนึ่งที่ธุรกิจพลังงานทดแทน ยอดฮิต

บริษัทไหนกำลังแย่ กำลังต้องฟื้นฟูกิจการ เพียงกระโดนเข้าลงทุนธุรกิจพลังงานทดแทน ราคาหุ้นฟื้น!!


เช่นเดียวกับตอนนี้ เลย ธุรกิจไหนอยากฟื้น ลงทุน กัญชง-กัญชา มาแน่


อย่างไรก็ตามการลงทุน ดอกผลของกัญชงแลกัญชา จะสำเร็จแค่ไหน

บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส(ASPS)ทำบทวิเคราะห์ไว้น่าสนใจ


หุ้นกัญชง ระยะสั้น เก็งกำไรด้วยความระมัดระวัง


ประเด็นล่าสุด กรณี อย.เรียกคืนในอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชงจากบริษัทเอกชน 7 ราย (รวม DOD) หลักๆเพื่อแก้ไขรายละเอียดใบอนุญาตเพิ่มเติม เบื้องต้นประเมินอาจเป็น Sentiment ลบต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องคือ JKN, CHAYO, KISS และ BEAUTY ที่มีการลงนาม MOU ร่วมกับ DOD จากความไม่ชัดเจนดังกล่าว ทั้งนี้ DOD คาดอย.จะมีการส่งกลับคืนภายใน 1 – 2 สัปดาห์


ทั้งนี้ จากการศึกษาของฝ่ายวิจัย ในประเทศที่เริ่มมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจกัญชง – กัญชา สูง คือ สหรัฐฯ และแคนาดา จะพบว่าบริษัทส่วนใหญ่ (ดังรูป) แม้เริ่มเห็นพัฒนาการของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา หลังเริ่มมีการอนุญาตให้ผลิตเชิงพาณิชย์แพร่หลายขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะเห็นว่ายังประสบผลขาดทุน (ส่วนใหญ่ดำเนินงานมามากกว่า 2 ปี) หลักๆมาจากทั้งปัญหาเรื่องการควบคุมประสิทธิภาพการผลิต, การลงทุน R&D และ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดทั้งนี้ ในระยะยาวภาพรวมมูลค่าตลาดเชื่อว่ายังมีอีกมาก จากการศึกษามูลค่าตลาดสารสกัด CBD ในสหรัฐฯ คาดจะเติบโตเฉลี่ย 21% CAGR 2020-25F ต่อปี โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเติบโตสูง คือ กลุ่มเครื่องดื่ม, กลุ่มเครื่องสำอาง + ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และสินค้าบริโภค


ขณะที่ในประเทศไทย หากอิง Timeline ของ DOD (หากได้รับในอนุญาตนำเข้ากลับมา) เบื้องต้นคาดจะเริ่มนำเข้าได้ในช่วงปลายเดือนเม.ย.64 โดยปกติจะใช้เวลาปลูกราว 4 – 6 เดือน จะทำให้ผลผลิตกัญชง + สารสกัด CBD น่าจะเริ่มออกมาราวช่วงปลาย 3Q64 และผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ ที่มีส่วนผสม CBD ของแต่ละราย น่าจะเริ่มเห็นมากขึ้นในช่วง 4Q64 ทั้งนี้ ภาพรวมแม้ฝ่ายวิจัยเชื่อว่าโอกาสการเติบโตของมูลค่าตลาดจะยังสูง (อิงจากตลาดสหรัฐฯ) แต่ปัจจุบันราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ที่ปรับตัวขึ้นมามาก YTD ประกอบกับ จากการศึกษาธุรกิจในสหรัฐฯ และแคนาดา ส่วนใหญ่ ที่ยังเห็นพัฒนาการกำไรค่อยเป็นค่อยไป จึงแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนหุ้นกลุ่มดังกล่าว60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228