• WPT Team

ดัชนีเชื่อมั่นฯหดตัวเป็นเดือนที่ 7

ฉุดไม่อยู่ !! เจอมรสุมสงครามทางการค้า-ปัญหาขัดแย้งของนานาประเทศ หวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐดันจีดีพีโต 3-3.2%


นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดว่า  ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนส.ค. 62  อยู่ที่ระดับ 46.5 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7  และต่ำสุดในรอบ 19 เดือน


เป็นผลมาจาก ความยืดเยื้อของสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนกระทบต่อการส่งออกและเศรษฐกิจไทย ปัญหาความขัดแย้งของประเทศคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ อินเดีย-ปากีสถาน เกาหลีใต้-ญี่ปุ่น และการประท้วงที่ฮ่องกง ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศจีดีพีในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีขยายตัว 2.3%  ซึ่งเป็นการเติบโตต่ำสุดในรอบเกือบ 5 ปี


นอกจากนี้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแข็งค่ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียส่งผลต่อการส่งออกของประเทศไทย  สถานการณ์ภัยธรรมชาติ ทั้งภัยแล้ง และน้ำท่วม  เริ่มส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจมากขึ้น เป็นปัจจัยกระทบความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ


นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า  ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในเดือนก.ย.ปรับตัวดีขึ้น     จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ  แม้จะ ไม่โดดเด่นแต่เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศจะสามารถปรับพื้นตัวได้  รวมถึงสถานการณ์สงครามทางการค้าที่คลี่คลายหลังจากสหรัฐฯและจีนเตรียมหารือกันในดือนต.ค.นี้  โดยคาดว่าเศรษฐกิจไตรมาส 3  ขยายตัว 2.4-2.8% และในช่วงไตรมาส ที่ 4 ขยายตัว 3.8-4.2 % ส่งผลทั้งปีเศรษฐกิจของประเทศอย่างขยายตัวได้ 3-3.2% 

  

สำหรับแนวทางแก้ปัญหาคือให้ภาครัฐเร่งดำเนินโครงการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเร็ว  เพิ่มมาตรการป้องกันสถานการณ์ภัยธรรมชาติ และแผนแก้ไขปัญหาอย่างรัดกุม  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรของไทยให้มีคุณภาพสามารถส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่าให้กับธุรกิจในการรักษาสภาพคล่อง และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มความทันสมัยมาตรการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคไม่ให้แพงเกินไป และช่วยเหลือต้นทุนสินค้าของผู้ผลิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งดูแลและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบให้ไม่แพงจนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการเดือนร้อน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228