• Numnan Tapee

อลิอันซ์ อยุธยา ประเดิม 1 ล้านบาท จัดชุด PPE และหน้ากาก N 95มอบให้กับบุคคลากรทางการแพทย์พื้นห่างไกล

อลิอันซ์ อยุธยา ประเดิม 1 ล้านบาท จัดหาชุด PPE และหน้ากาก N 95 ส่งมอบให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ขอเชิญร่วมส่งต่อความห่วงใยให้บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ภายใต้โครงการ “ส่งเกราะให้หมอห่างไกล” สานต่อจากโครงการ “ส่งเกราะให้หมอกัน” เพื่อระดมทุนจัดซื้อชุด PPE และหน้ากาก N95 ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ มอบให้กับ 40 โรงพยาบาล ในพื้นที่ห่างไกล 17 จังหวัดติดชายแดนไทย ที่สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ยังคงรุนแรง โดยอลิอันซ์ อยุธยา ในฐานะผู้เริ่มโครงการ ตั้งต้นสมทบทุน 1 ล้านบาท จัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว มอบให้กับ 20 โรงพยาบาลแรก โดยเริ่มจัดส่งภายในสิ้นเดือน พฤษภาคม โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพนักงาน ตัวแทนฝ่ายขาย ลูกค้า และผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ http://bit.ly/sendshield2prnews ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2564

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228