• WPT Team

ยอดจองกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP) ทะลักพุ่ง 3,000 ล้าน ยกเว้นค่าFront-end Fee 11-31 มี.ค.นี้

กองทุนบัวหลวงเผยนักลงทุนสนใจกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP) ล้นหลาม ยอดจองซื้อช่วง IPO พุ่งเกือบ 3,000 ล้านบาท และพร้อมสนับสนุนการลงทุนในกิจการเพื่อโลกยั่งยืนต่อเนื่อง โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 11-31 มีนาคม 2564 ผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ หรือ Bangkok Bank Mobile Banking


รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า นักลงทุนให้ความสนใจกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (Bualuang Sustainable Investing Portfolio) หรือ B-SIP อย่างล้นหลาม โดยมีเงินลงทุนช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) เกือบ 3,000 ล้านบาท ในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และกองทุนบัวหลวงจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) กองทุน B-SIP ระหว่างวันที่ 11-31 มีนาคม 2564 นี้ จากอัตราปกติไม่เกินร้อยละ 1.00 เพื่อเปิดทางให้ผู้ลงทุนได้เพิ่มโอกาสการลงทุนเพื่อการเติบโตในระยะยาว ผ่านการสนับสนุนธุรกิจที่มีการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน ใช้นวัตกรรมเพื่อทำให้โลกยั่งยืนได้อย่างมั่นคง ด้วยการสร้างผลเชิงบวกให้กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ของโลก


กองทุน B-SIP เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่จะลงทุนผ่าน 2 กองทุนของ Pictet Asset Management ได้แก่ กองทุน Pictet - Global Environmental Opportunities ที่เน้นลงทุนในบริษัทที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลกที่เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนทรัพยากรและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตพลังงานทดแทน การใช้เทคโนโลยีจัดการปัญหาเรื่องน้ำ การทำเกษตรกรรมยั่งยืน และกองทุน Pictet - Clean Energy ที่เลือกลงทุนในบริษัทที่มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Economy) รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตที่สะอาดและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228