ธ.ก.ส.เจอสภาพคล่องล้น2แสนล้าน เล็งคงเป้าสินเชื่อ หลังเกษตรกรเมินกู้ลงทุนใหม่

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คนใหม่ ( เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 1 มี.ค. 2564 ) เปิดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในปีบัญชี 2564/65 ว่า

ธ.ก.ส. ยังคงมุ่งไปสู่ การเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งสร้าง Social Safety Net สู่เกษตรกรและชุมชน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การวิจัยและนวัตกรรม การตลาด การดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมหนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เข้ามาเสริมความเข้มแข็งและการเติบโตในภาคชนบท เน้นการดูแลด้านภาระหนี้สินเกษตรกร ผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ การฟื้นฟูอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรยืนได้อย่างมั่นคง เร่งเติมเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทัล

ปี 64 พิษโควิดยังไม่สร่าง สั่งคงเป้าสินเชื่อ พร้อมชะลอรับเงินฝาก

ผลดำเนินงาน ธ.ก.ส. ในปีบัญชี 2563/64 พบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกษตรกร ยังไม่กล้าขอสินเชื่อเพื่อนำเงินไปลงทุนรอบใหม่ เพราะผู้บริโภคยังคงชะลอกำลังซื้อ

ทั้งนี้ ผลดำเนินงานปีบัญชี 2563/64 ที่จะครบปีในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เบื้องต้น ธ.ก.ส. จะมีสินทรัพย์กว่า 2.03 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.10 % เงินให้สินเชื่อจำนวน 1.57 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.90 % คิดเป็นยอดสินเชื่อที่ปล่อยได้จริงล่าสุดกว่า6.2 หมื่นล้านบาท หนี้สินจำนวน 1.89 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.94 % เงินรับฝาก 1.73 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.41 % โดยมีรายได้จำนวน 1.03 แสนล้านบาท ค่าใช้จ่ายจำนวน 9.58 หมื่นล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 7,184 ล้านบาท มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ เอ็นพีแอล 3.57 %


สำหรับในปีบัญชี 2564 (1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) วางเป้าหมายสินเชื่อเติบโตเพิ่มขึ้น 6.9 หมื่นล้านบาท หรือเติบโตที่ระดับ 4.1% พร้อมให้สินเชื่อดิจิทัลหรือ Digital lending นำมาใช้ปล่อยกู้ผ่านระบบ E- mobile เตรียมนำร่องนำโครงการใช้สลากเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ สามารถกู้ได้ 90 % ของวงเงินสลาก


ซึ่งปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีพอร์ตเงินฝากที่เป็นสลากรวมอยู่กว่า 3 แสนล้านบาท ถ้ามีลูกค้าเพียง5% นำสลากมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ คิดเป็นวงเงินสินเชื่อถึง 1.5 หมื่นล้านบาทแล้ว โดยเงินกู้ส่วนนี้จะเป็นแบบฉุกเฉินระยะสั้นๆ เพราะเชื่อว่าลูกค้ากลุ่มนี้น่าจะประสบปัญหาสภาพคล่องช่วงสั้นๆ เท่านั้น


ด้านเงินฝากตั้งเป้าหมายเติบโตเพิ่มขึ้น 2.5 - 3 หมื่นล้านบาท ถือเป็นการตั้งเป้าหมายแบบชะลอตัว เพราะในปีที่ผ่านมามีเงินไหลเข้ามาก ขณะที่การปล่อยสินเชื่อทำได้น้อยลงเพราะเกษตกรไม่กล้าขอสินเชื่อ ทำให้ธนาคารมีสภาพคล่องล้นกว่า 2 แสนล้านบาท


ดังนั้นในปีนี้ ธ.ก.ส.เตรียมปรับรูปแบบสลากออมทรัพย์ใหม่ เป็นสลากออมทรัพย์ที่มีอายุสั้นลงเหลือ 1-2 ปี จากเดิมที่เป็นสลากอายุ 3 ปี โดยเรื่องผลตอบแทน และดอกเบี้ยสลากก็น่าจะลดลงด้วยแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป โดยในปีตั้งเป้าหมาออกสลากใหม่เพียง 6-8 หมื่นล้านบาท จากยอดวงเงินสลากที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนในปีนี้ 1.2 แสนล้านบาท

สำหรับเรื่องการคาดการณ์หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ปี 64 คาดว่า จะควบคุมให้อยู่ที่ 4.23% ส่วนกำไรในปีนี้คาดว่าจะยังคงที่ระดับเดิมคือ 7,200 - 7,300 ล้านบาท