ธ.ก.ส.มอบของขวัญวันเด็กรวมกว่า 1 หมื่นชิ้น ให้ตัวแทนชุมชน

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ให้กับตัวแทนชุมชน โรงเรียน ศูนย์เยาวชน และสำนักงานเขตกว่า 40 แห่ง จำนวนรวมกว่า 10,000 ชิ้น เพื่อนำไปส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ ธ.ก.ส. เคยเปิดพื้นที่ให้เด็กและผู้ปกครองเข้ามาร่วมสนุกสนานภายในงาน มาเป็นการมอบของขวัญให้ส่วนงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมของคนจำนวนมาก และป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื้อไวรัส RSV ในเด็กเล็กและคนชรา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228