ธ.ก.ส.ออกสลากชุดเกษตรมั่งคั่ง5วงเงิน1แสนล้าน

ธ.ก.ส. เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5” หน่วยละ 100 บาทจำนวน 1,000 ล้านหน่วย วงเงิน 1 แสนล้านบาท ฝากครบ 3 ปีได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ0.30 บาท พิเศษ!   ฝากผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.60 บาท พร้อมลุ้นรางวัลที่ 1 สูงสุด 10 ล้านบาท

นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ... เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5”จำนวน 1,000 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวมวงเงิน 1 แสนล้านบาท เพื่อระดมเงินฝากจากประชาชนทั่วไปสำหรับนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนภาคเกษตรกรรม และลูกค้าผู้ถือสลากออมทรัพย์ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ให้สามารถฝากเงินกับ ...ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นทางเลือกสำหรับการออมเงินที่ได้รับดอกเบี้ยปลอดภาษีและยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมากมาย

โดยเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศและผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส.  A-Mobile

สลากออมทรัพย์ ... ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 มีอายุรับฝาก 3 ปี กรณีฝากผ่านเคาน์เตอร์ธ... เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.30 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี และเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินผ่านช่องทาง ... A-Mobile อำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ให้แก่ลูกค้าที่ฝากผ่าน ... A-Mobile จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเป็นหน่วยละ 0.60 บาท หรือ คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.20 ต่อปี ซึ่งหากมีการไถ่ถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 36 ครั้ง ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลมูลค่า 10,000,000 บาท รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัล ละ 20,000 บาท รางวัลที่ 2 มี 300 รางวัล ละ 7,000 บาทรางวัลที่ 3 มี 1,000 รางวัล ละ 3,000 บาท รางวัลที่ 4 มี 2,000 รางวัล ละ 1,000 บาทรางวัลที่ 5 มี 10,000 รางวัล ละ 500 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 100,000 รางวัล 75 บาท และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 2,000,000 รางวัล ละ 30 บาท รวมรางวัลทั้งสิ้น2,113,400 รางวัล เป็นเงิน 91,580,000 บาทต่อเดือน โดยจะออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่สำคัญดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปและยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน (Bank Guarantee) ได้อีกด้วย