ธ.ก.ส.อนุมัติกู้ฉุกเฉินแล้ว 6 พันราย

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ยอดปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 20,000 ล้านบาท ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทาง Line Official “BAAC Family” หรือ ID : @baacfamily วันที่แรก มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 6,000 ราย วงเงินกู้ 60 ล้านบาท

ทั้งนี้ สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืน ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น กรณีรายเดือน งวดละ 429.17 บาท ราย 3 เดือนงวดละ 1,287.50 บาท และราย 6 เดือนงวดละ 2,575 บาท โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228