ธกส.จับมือไปรษณีย์รับฝากเงินได้แล้วทั่วไทย

ล่าสุดนี้ ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สามารถทำธุรกรรมฝากเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ให้ พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง ได้ณ ที่ทำการไปรษณีย์เกือบ 1,000 แห่งทั่วประเทศแล้ว เสียค่าธรรมเนียม 10บาท ต่อรายการ ถึง 30 ก.ย. นี้ จากปกติคิดค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อรายการ

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้ทำข้อตกลงกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ใน "โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรไทย" สามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตร ผ่านเว๊บไซต์ https://www.thailandpostmart.com/ และให้จัดส่งผ่านระบบของไปรษณีย์ได้ทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มช่องทางจำหน่าย และรายได้ของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนอีกด้วย

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook