ธ.ก.ส.เร่งสำรวจพื้นที่ประสบภัย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สรุปรายงานความเสียหาย เบื้องต้น สำหรับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 7. จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์มหาสารคาม สกลนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มุกดาหาร และ นครพนม 50. อำเภอ 314. ตำบล 2,512. หมู่บ้าน 62,995 ครัวเรือน ล่าสุดเกษตรกรได้รับผลกระทบ 431,863 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายรวม 720,580 ไร่TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook