ธ.ก.ส. ชวนออมรับกระปุก Happy Farm ใน "วันเด็ก" ปีนี้

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ธ.ก.ส. ได้จัดทำกระปุกออมทรัพย์ “Happy Farm” ในรูปแบบฟาร์มและน้องวัว และผองเพื่อน Happy Farm Collection ให้สะสม เพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับเด็ก ๆ หรือผู้ที่เปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินเพิ่ม ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เงินฝากออมทรัพย์ A-Savings และเงินฝากรักษาทรัพย์ (1 กระปุกต่อ 1 บัญชี สูงสุดไม่เกินคนละ 2 บัญชี) ตั้งเป้าหมายให้เด็กเปิดบัญชีออมใหม่ได้ 2 หมื่นรายทั่วในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.00 น. ที่ ธ.ก.ส. สาขาทั่วประเทศ


ยอดเงินฝากวันเด็ก เมื่อปี 2562ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ฝาก 1.05 แสนราย คิดเป็นลูกค้าใหม่ 7,614 ราย คิดเป็นมูลค่าเงินฝากรวมกว่า 227.8 ล้านบาท
ทั้งนี้ ภาพรวมในส่วนของการระดมเงินฝากในกลุ่มเด็กและเยาวชนของ ธ.ก.ส. ผ่านโครงการโรงเรียนธนาคาร ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2551 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,330 โรงเรียน แยกโรงเรียนขนาดใหญ่ 245 โรง เงินฝากเฉลี่ย 2 ล้านบาทต่อโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก 2,035 โรง เงินฝากเฉลี่ย 2.5 แสนบาทต่อโรง

เรียน ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีสมาชิกโรงเรียนธนาคารจำนวนกว่า 8 แสนบัญชี คิดเป็นยอดเงินฝากรวมกว่า 1,000 ล้านบาท